Independer Forum

samenspel verzekeraar/banken

Reacties
1
  1. gedupeerde

    Univé wijst in veel gevallen dekking op grote schades af. Laat een onderzoek doen door het "eigen" zg. onafhankelijke onderzoeksbureau.
    Tijdens dit onderzoek wordt geen voorschot betaald, "omdat de verzekeraar Univé niet weet of er dekking is, daarbij bewerkt ze andere verzekeraars om ook NIETS op de schade uit te betalen. De inboedelverzekering bij Aegon weigerde ook een uitkering op de schade aan de inboedel. Na valse beschuldiging van brandstichting door Univé deze beschuldiging wordt bijna standaard geuit. Zie ook uitzending Radar op 31 oktober 2011 de heer Elbrink die 4 jaar lang strijd levert via gerechtelijke procedures om een aanvaardbare schadevergoeding te krijgen, die Univé nog steeds te laag of helemaal niet wil vaststellen. Als de gedupeerden helemaal wanhopig zijn komt Univé wel met een schikking 1/10 de deel van de schade, maar wel tegen finale kwijting en zwijgplicht in de media en privé. Zie voor de laatste voorbeelden hyves verzekeringsleed i.v.m. faillissement aangestuurd door Univé. Univé weigert een voorschot te betalen zodat er niet herbouwd of een herstart gemaakt kan worden. Na jaren stellen ze dan voor om maar te schikken omdat er geen herstart gemaakt is, terwijl ze zelf deze onmogelijk maken door dekking af te wijzen op onjuiste argumenten. "Tenzij de rechter anders beslist".

Plaats een reactie